Våra takbesiktningar

Utförda takbesiktningar

Följ våra takinspektioner!


Här kommer ni kunna följa vårt arbete och problem vi stöter på under våra takbesiktningar. Man måste komma ihåg att varje kund och varje takinspektion är unik. Som oftast går det att applicera liknande tekniker i arbetet på taket, men syftet förändras på varje objekt. Vissa har problem med taket, andra är oroliga och vill försäkra sig om att taket håller. En annan vanlig förfrågning vi får är folk som ska köpa nytt hus och vill ha en uppskattning om en takrenovering krävs och vad den isåfall skulle kosta.


Solceller


Nu på senare tid har även frågor kring solcellsmontage blivit en återkommande kund för oss. De seriösa solcellsföretagen föreslår att en sakkunnig inom tak ska göra en ordentlig takinspektion innan eventuellt montage av solceller äger rum. Då en solcellsanläggning är, precis som en takrenovering, en investering i byggnaden vill man försäkra sig om en så problemfri och underhållsfri anläggning som möjligt. Nära 30% av våra kunder är förfrågningar om deras tak håller för solceller. 


Ditt tak på vintern


När snösmältningen kommer blir takbesiktningarna allt mer aktuella. Dagligen får vi kontakt med kunder som upptäckt läckage på sina tak. När ett tak läcker har det gått ganska långt och det kan vara svårt att få hjälp av försäkringsbolag om taket är över 35 år. Med det sagt finns det inget som säger att ett tak inte håller i 40, 50 tillochmed 60 år. Där kommer vår expertis in. Med en oberoende takinspektion får ni tydligt veta vad som behöver göras och varför. Åtgärdsprogrammet utformas unikt för varje objekt, tillsammans med en prisuppskattning för den kommande renoveringen.


Var arbetar vi?


För tillfället ligger vårt fokus på takinspektioner i området kring storstockholm, Norrtälje, Uppsala och Södertälje. Planen är att snart expandera till både Västerås, Gävle och Nyköping. Skulle ert tak finnas utanför vårt vanliga område, kontakta oss så kommer vi med en kostnadsuppskattning för just ert projekt. 


Självklart finns de kunder som inte vill vara med på våran hemsida / facebooksida. Dessa kunder lägger vi inte ut något om!
Följ våra takbesiktningar på Facebook